Recent Posts by MojProjekt

Solárne škridle

Prinášame Vám informáciu o novinke tzv. solárne škridle, resp. solárne škridlové kolektory. Táto novinka je samozrejme patentovaná a majitelia budú môcť byť nezávislý od prírodných zdrojov ako je plyn a olej. Najväčšou výhodou je vizuálny vzhľad, ktorý sa ničím neodlišuje od obyčajnej škridly, naviac nie je potrebné inštalovať solárne panely, ani žiadne ďalšie solárne moduly.…
Čítaj viac

Ako si vyberať pozemok na stavbu

Na výber vhodného pozemku je potrebný dostatok času a najmä zvážiť veľa faktorov ako napr. vysnívaný typ domu, širšiu a užšiu lokalitu pozemku, napojenie na inžinierske siete, prístupová cesta a komunikácie, veľkosť, druh pozemku, regulatívy a obmedzenia výstavby, ktoré vyplývajú z územného plánu, územného rozhodnutia alebo zo stavebného povolenia, hydrogeologické a geologické podmienky, právne vzťahy,…
Čítaj viac

Kamenné koberce

Na Slovensku sa dostáva do popredia nová technológia na obnovu starých prípadne pokládka úplne nových podláh. Na základe špeciálnej živice a použitím kamienkov rôznej veľkosti sa dosiahne výnimočný a veľmi praktický povrch. Toto riešenie je vhodné tak ako do exteriérov, ale aj interiérov. Tento spôsob podlahy na báze živice a kameniva ma veľké využitie pri rekonštrukcii…
Čítaj viac

Zelené strechy z ekologického a ekonomického hľadiska

Vplyvom koncentrácie budov a dopravy je život v našich mestách nezdravý: auta a topné zariadenia spotrebuvávajú množstvo kyslíku a produkujú nadbytok škodlivín. Obrovské betónové a asfaltové plôch vedú k prehrievaniu klímy v mestách a spôsobujú, že teplý vzduch zdvíha zo zeme častice nečistôt a škodlivín a víri ich do všetkých strán. V lete je možné vo večerných hodinách v centre veľkomesta namerať teplotu vzduchu o 4-11 oC vyššiu…
Čítaj viac

Výhody a nevýhody murovaných stavieb

TEHLA patrí medzi tradičné stavebné materiály a dodnes je najpoužívanejším stavebným materiálom na Slovensku. Moderné domy sú obľúbené vďaka ich dobrej odolnosti, tvárnosti a pevnosti, či vďaka ľahkej dostupnosti základných surovín ako piesok, štrk, hlina a iné. Murované domy nepotrebujú žiadnu dodatočnú ochranu v podobe konzervačných látok, sú odolné proti hmyzu a plesniam, dokonca chránia aj…
Čítaj viac

Trvanlivosť dreva, alebo životnosť drevených konštrukcií

Dnes sa drevo pokladá za materiál s nízkou životnosťou a veľakrát sa bezdôvodne nahrádza inými materiálmi. V minulosti sa však nerobili rozdiely medzi trvanlivosťou dreva a muriva, dokladom čoho sú konštrukcie, ktoré obidva materiály kombinujú. V skutočnosti má drevo vysokú životnosť porovnateľnú s inými materiálmi, pokiaľ je v priaznivých podmienkach. Jediným činiteľom, ktorý môže spôsobiť úplný zánik dreva je okrem požiaru napadnutie hubami. Ochrana dreva…
Čítaj viac

Budúcnosť remeselných zrubových stavieb

Aj v krajinách, kde sú drevostavby najpoužívanejšou stavebnou technológiou, došlo v prvých dvoch tretinách 20. storočia prakticky k zániku remeselnej výroby zrubov. Našťastie v 70. rokoch 20. storočia našla v Kanade skupina odhodlaných ľudí, ktorý sa rozhodli oživiť toto takmer zabudnuté remeslo, čím bola odštartovaná nová éra zrubového staviteľstva vo svete. Za posledných niekoľko desaťročí boli postavené státisíce nových zrubových domov.…
Čítaj viac

Budúcnosť remeselných zrubových stavieb

Aj v krajinách, kde sú drevostavby najpoužívanejšou stavebnou technológiou, došlo v prvých dvoch tretinách 20. storočia prakticky k zániku remeselnej výroby zrubov. Našťastie v 70. rokoch 20. storočia našla v Kanade skupina odhodlaných ľudí, ktorý sa rozhodli oživiť toto takmer zabudnuté remeslo, čím bola odštartovaná nová éra zrubového staviteľstva vo svete. Za posledných niekoľko desaťročí boli postavené státisíce nových zrubových domov.…
Čítaj viac

História zrubových stavieb

Spoločným menovateľom konštrukčného utvárania tradičných stavieb bol pochopiteľne prírodný a pokiaľ možno miestny pôvod použitých materiálov a surovín. Vývojový trend smeroval od materiálov horľavých a mäkkých /drevo, hlina, slama, . . . /k protipožiarne tvrdším a odolnejším materiálom /kameň, murivo z pálených tehál, pálená krytina, . . . /. Tento proces ale znamenal prechod od materiálov tzv. teplých k materiálom…
Čítaj viac

Recent Comments by MojProjekt

    No comments by MojProjekt yet.