Archív ketegórie: Zrubové stavby

Trvanlivosť dreva, alebo životnosť drevených konštrukcií

Dnes sa drevo pokladá za materiál s nízkou životnosťou a veľakrát sa bezdôvodne nahrádza inými materiálmi. V minulosti sa však nerobili rozdiely medzi trvanlivosťou dreva a muriva, dokladom čoho sú konštrukcie, ktoré obidva materiály kombinujú. V skutočnosti má drevo vysokú životnosť porovnateľnú s inými materiálmi, pokiaľ je v priaznivých podmienkach. Jediným činiteľom, ktorý môže spôsobiť úplný zánik dreva je okrem požiaru napadnutie hubami. Ochrana dreva…
Čítaj viac

Budúcnosť remeselných zrubových stavieb

Aj v krajinách, kde sú drevostavby najpoužívanejšou stavebnou technológiou, došlo v prvých dvoch tretinách 20. storočia prakticky k zániku remeselnej výroby zrubov. Našťastie v 70. rokoch 20. storočia našla v Kanade skupina odhodlaných ľudí, ktorý sa rozhodli oživiť toto takmer zabudnuté remeslo, čím bola odštartovaná nová éra zrubového staviteľstva vo svete. Za posledných niekoľko desaťročí boli postavené státisíce nových zrubových domov.…
Čítaj viac

Budúcnosť remeselných zrubových stavieb

Aj v krajinách, kde sú drevostavby najpoužívanejšou stavebnou technológiou, došlo v prvých dvoch tretinách 20. storočia prakticky k zániku remeselnej výroby zrubov. Našťastie v 70. rokoch 20. storočia našla v Kanade skupina odhodlaných ľudí, ktorý sa rozhodli oživiť toto takmer zabudnuté remeslo, čím bola odštartovaná nová éra zrubového staviteľstva vo svete. Za posledných niekoľko desaťročí boli postavené státisíce nových zrubových domov.…
Čítaj viac

História zrubových stavieb

Spoločným menovateľom konštrukčného utvárania tradičných stavieb bol pochopiteľne prírodný a pokiaľ možno miestny pôvod použitých materiálov a surovín. Vývojový trend smeroval od materiálov horľavých a mäkkých /drevo, hlina, slama, . . . /k protipožiarne tvrdším a odolnejším materiálom /kameň, murivo z pálených tehál, pálená krytina, . . . /. Tento proces ale znamenal prechod od materiálov tzv. teplých k materiálom…
Čítaj viac

Drevostavby a ekológia

Ekológia sa v poslednej dobe dostáva stále viac do popredia v súvislosti so stavebníctvom, ale i ďalšími aktivitami človeka na našej planéte. Drevo konkuruje v oblasti stavebných materiálov systémom vyrobených na báze ocele a betónu. Otázkou je, aký pomer je medzi týmito materiálmi z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie. Vzhľadom k tomu, že drevo má medzi stavebnými materiálmi jedinečnú pozíciu obzvlášť vďaka svojej obnoviteľnosti, dá sa predpokladať,…
Čítaj viac

Život v zrube

Tí, ktorí v zrube žijú, by svoj život určite označili za zdravý. Žiadny iný stavebný materiál nedokáže vytvoriť v interiéry takú istú kvalitnú a harmonickú mikroklímu ako drevo. Jedno veľmi staré príslovie hovorí „Nepomôže Ti lekár, vyskúšaj život v drevenom dome.“ Dnes je všeobecne známe, že niektoré budovy môžu podnietiť alebo obnoviť zdravotné problémy svojich obyvateľov. Syndróm nezdravých budov sa stal…
Čítaj viac

Prečo práve zrub?

Zrubové domy majú veľmi svojrázny a ničím nezameniteľný vzhľad, ktorý niektorých ľudí priťahuje a iných môže zase odpudzovať. Pri porovnávaní zrubu s inými stavebnými systémami zistíme, že ich architektúra sa nesnaží nič zakrývať, lebo exponovaný povrch guľatiny je viditeľný ako zvonku tak aj zvnútra. Ak sa pozrieme na tehlovú alebo kamennú stenu, ktorá je nahodená omietkou, je ťažké povedať, čo sa pod…
Čítaj viac

Niečo na úvod

Stavby z dreva odpradávna patrili a budú patriť k najstarším konštrukciám, pretože sú staré ako celé ľudstvo. Človeku drevo napomáhalo už od začiatku jeho existencie, keď ho využívali na vytváranie rôznych prístreškov a jednoduchých obytných a hospodárskych priestorov. Uplynulo už stovky rokov odvtedy, ako naši predkovia začali používať tento unikátny materiál a behom tohto času sa postupne vylepšovali aj ich znalosti, čo sa týka…
Čítaj viac