Drevostavby a ekológia

Ekológia sa v poslednej dobe dostáva stále viac do popredia v súvislosti so stavebníctvom, ale i ďalšími aktivitami človeka na našej planéte. Drevo konkuruje v oblasti stavebných materiálov systémom vyrobených na báze ocele a betónu. Otázkou je, aký pomer je medzi týmito materiálmi z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie. Vzhľadom k tomu, že drevo má medzi stavebnými materiálmi jedinečnú pozíciu obzvlášť vďaka svojej obnoviteľnosti, dá sa predpokladať, že jeho vzťah k životnému prostrediu bude v porovnaní s inými materiálmi pozitívnejší. Pozitívne hodnotenie drevostavieb je pripisované pomerne čistému a jednoduchému spôsobu spracovania dreva ako základného stavebného materiálu.

Comments are closed.