Projekty statiky

Projekty statiky

Ku všetkým nami naprojektovaným objektom dodávame aj projekt statiky ako súčasť projektovej dokumentácie. Súčasťou projektu statika sú statické výpočty s posúdením konštrukčných prvkov, výkresy tvaru a umiestnenia prvkov a výkaz materiálu použitého na výstuže.

1. Statický návrh nosných konštrukcií

 • návrh šírok základov,
 • návrh typu stropu, návrh výstuže do prierezov stropnej dosky
 • návrh dimenzií prekladov, návrh výstuže do prierezov
 • návrh schodiska, návrh výstuže do ž.b. dosky schodiska
 • návrh dimenzíí všetkých častí drevostavby: stropné hrady 1. a 2. podlažia,stropné trámy 1. a 2. podlažia
 • návrh nosných častí krovu: väznice, krokvy, úžľabia, nárožia
 • posúdenie existujúcich nosných konštrukcií pri rekonštrukciách a návrh murovacích materialov (pevnosť tehly a malty)…
 • výpočet priestorovej tuhosti stavby ako celku
 • návrh krytiny (po dohovore s investorom)

2. realizačná výkresová dokumentácia

 • zostavné výkresy jednotlivých poschodí,
 • výkres tvaru a výstuže stropnej dosky
 • výkresy výstuže prekladov
 • výkres výstuže monolit. schodiska
 • výkazy výstuže
 • výkresy krovu, stavebné výkresy, montážne postupy