Vizualizácie

Vizualizácie interiéru a exteriéru pre Váš projekt

Vizualizácie interiéru

Už pri vytváraní dispozičného riešenia by mal mať investor predstavu o budúcom usporiadaní jednotlivých zariadení. Preto uprednostňujeme prácu s interiérovým dizajnérom a doporučujeme jeho služby investorovi. Predíde sa tak do budúcna komplikáciám so zariaďovaním stavby alebo nezrovnalostiam s predstavami investora.

Vizualizácie exteriéru

Po vypracovaní kompletnej architektonickej štúdii je možné vypracovať aj presné vizualizácie exteriéru, kde sú zadefinované jednotlivé materiály ako aj polohy a veľkosti jednotlivých stavebných prvkov. Pre lepšiu predstavu o budúcej stavbe je možné vizualizáciu osadiť aj do fotografie reálneho pozemku.