Záhradný design

Záhradný design

Tvoríme exteriérovú aj interiérovú zeleň - všetky požiadavky a sny zákazníka sa snažíme splniť a zrealizovať.

hlavicka-zahradny-design

Portfólio našich služieb zahŕňa:

  • Sadové úpravy (záhrady, parky, historické záhrady a ich rekonštrukcia)
  • Urbanistické štúdie
  • Izbové rastliny (byty, hotely, bary, reštaurácie, zimné záhrady)
  • Máme prepracovaný systém realizácie a údržby zelene vo výrobných halách overený skúsenosťami
  • Strešné záhrady a zeleň na terasách
  • Vertikálne záhrady