Niečo na úvod

Stavby z dreva odpradávna patrili a budú patriť k najstarším konštrukciám, pretože sú staré ako celé ľudstvo. Človeku drevo napomáhalo už od začiatku jeho existencie, keď ho využívali na vytváranie rôznych prístreškov a jednoduchých obytných a hospodárskych priestorov. Uplynulo už stovky rokov odvtedy, ako naši predkovia začali používať tento unikátny materiál a behom tohto času sa postupne vylepšovali aj ich znalosti, čo sa týka jeho vlastností a využitia. Okrem kameňa nepoznáme v stavebníctve iný materiál, ktorý by bol tak dlho používaný, a s ktorým by mal človek také dlhoročné skúsenosti.

Drevo je jedinečný materiál, za čo môže aj jeho obnoviteľnosť a recyklovateľnosť. Predtým, ako začneme drevo využívať je to strom, ktorý už sám o sebe tvorí v prírode architektonické dielo a to do toho ešte nezasiahla ani ľudská ruka. Okrem toho je strom veľkou súčasťou ekosystému a má nenahraditeľnú úlohu pre existenciu života na našej planéte, čo mu zaručuje jeho jedinečnosť a nenahraditeľnosť.

Mnoho konštrukcií sme iným spôsobom ako z dreva urobiť nevedeli a čím viac o dreve vieme a dokážeme jeho vlastnosti využívať, tým viac sa ukazuje, že vie omnoho viac ako sme doposiaľ vedeli. Respektíve sme si mysleli, že vieme a tým si získava stále silnejšie a významnejšie postavenie v konkurencii s ostatnými stavebnými materiálmi. Ťažko by sme hľadali materiál, ktorý je po celú dobu svojej existencie taký užitočný a tak nenáročný. Je iróniou osudu, že človek má tendenciu akoby zabúdať na to a na tých, čo nevyžadujú stálu pozornosť, ohľady a investície, ale naopak, pokorne čakajú pripravený verne slúžiť bez veľkých nárokov.
Drevo aj napriek svojej výnimočnosti, kladným hodnotám, dostupnosti nemá ešte v našej krajine v stavebníctve také veľké zastúpenie, ako by si zaslúžilo. Len pre porovnanie, v USA je tento pomer viac ako 80%, v Kanade ešte väčší, vo Veľkej Británii, ktorá dokonca musí drevo dovážať je to viac ako 20%, v Rakúsku a Nemecku okolo 10% a v Škandinávskych krajinách je tento pomer porovnateľný s USA a Kanadou. Všetky tieto uvedené krajiny patria k tým vyspelejším, od ktorých sa učíme a naberáme od nich všetky trendy. Mali by sme si teda začať brať príklad v prvom rade z využitia tohto skvostu, ktorý sa nám ponúka a obohatiť našu krajinu o viac architektonických unikátov v podobe drevených zrubových konštrukcií.

Comments are closed.