Naše návrhy a realizácie

Chata Bachledova dolina

Novonavrhovaná drevenica v pamiatkovej zóne obce Ždiar, návrhy a vizualizácie boli konzultované priebežne s pamiatkovým úradom.

Novonavrhovaná drevenica v pamiatkovej zóne obce Ždiar, návrhy a vizualizácie boli konzultované priebežne s pamiatkovým úradom. Keďže novonavrhovaná drevenica je situovaná na pozemku, ktorý spadá do intervilánu obce Ždiar a jeho pamiatkovej zóny, boli pri návrhu rešpektované požiadavky, ktoré stanovuje pri výstavbe pamiatkový úrad. Útulná drevenica v sebe skĺbila komfort moderného bývania a zároveň tradičného vzhľadu, ktorý nenarúša rázovitosť danej lokality. Projekt bol spracovaný od dispozičného riešenia, cez návrh vizualizácii až po skreslenie dokumentácie pre stavebné povolenie. 

Prázdny

Prázdny

©2023 Mojprojekt.sk