Naše návrhy a realizácie

Chata Hačava

Projekt návrhu chaty v Hačave si vyžadoval komplexný prístup od búrania až po realizáciu novonavrhovanej chaty.

Projekt návrhu chaty v Hačave si vyžadoval komplexný prístup od búrania až po realizáciu novonavrhovanej chaty. Chata v Hačave je situovaná na svahovitom pozemku s ťažkým dopravným napojením, keďže ku chate vedie iba úzka svahovitá a nespevnená trávnatá cesta. Na pôvodnom mieste chaty bol umiestnený rodinný dom, ktorý bolo nutné zbúrať až po základovú dosku pre jeho dezolátny stav. Následne sme vypracovali dispozičný návrh, vizualizácie exteriéru aj interiéru a stavebný projekt novonavrhovanej chaty. Po všetkých týchto úkonoch sme mohli začať s realizáciou drevostavby. V dnešnej dobe je chata už takmer dokončená a pristupujeme k ďalšej fáze terénnych úprav. 

Prázdny

Prázdny

©2023 Mojprojekt.sk