Návrh prístrešku pre parkovanie

Zákazník nás oslovil s požiadavkou vytvorenia jednoduchého prístrešku pre parkovanie auta, ktorého hlavnou úlohou mala byť aplikácia fotovoltaických panelov na jeho strechu.

Zákazník nás oslovil s požiadavkou vytvorenia jednoduchého prístrešku pre parkovanie auta, ktorého hlavnou úlohou mala byť aplikácia fotovoltaických panelov na jeho strechu. Prístrešok sme namodelovali do fotografie, ktorú nám poskytol zákazník. 

Prázdny

Prázdny

©2023 Mojprojekt.sk