Naše návrhy a realizácie

Rodinný dom Ďurďošík

Zákazníci nás oslovili už vo fáze realizácie ich stavby rodinného domu s požiadavkou aby sme im vypracovali vizualizácie fasády a exteriéru.

Zákazníci nás oslovili už vo fáze realizácie ich stavby rodinného domu s požiadavkou aby sme im vypracovali vizualizácie fasády a exteriéru. Vytvorili sme teda model stavby a následne sme na ňho aplikovali rôzne varianty fasádnych úprav, z ktorých si zákazníci vybrali variant prezentovaný na tejto stránke. Tvorba variánt vychádza často aj z predstáv našich zákazníkov, ktorí majú už vopred vybraté nejaké farby či materiály, ktoré sa im páčia a následne tie skúšame aplikovať na ich stavbu. Finálna vizualizácia je tak vždy výsledkom konzultácií s našimi zákazníkmi tak aby boli s výsledkom spokojní. 

Prázdny

Prázdny

©2023 Mojprojekt.sk