Naše návrhy a realizácie

Zrub Hontianske Nemce

Zrub v Hontianskych Nemcoch je navrhnutý ako rekreačný objekt s dvomi samostatnými ubytovacími jednotkami so samostatnými vstupmi.

Zrub v Hontianskych Nemcoch je navrhnutý ako rekreačný objekt s dvomi samostatnými ubytovacími jednotkami so samostatnými vstupmi. Návrh zrubu vychádzal z požiadavky vytvoriť dve plnohodnotné ubytovacie jednotky. Do projektu a výsledného vzhľadu projektu vstupovala aj svahovitosť terénu. V rámci tohto zadania boli vytvorené vizualizácie exteriéru a následne bola vypracovaná výkresová dokumentácia pre stavebné povolenie.

Prázdny

Prázdny

©2023 Mojprojekt.sk