Archív značky: drevo

Trvanlivosť dreva, alebo životnosť drevených konštrukcií

Dnes sa drevo pokladá za materiál s nízkou životnosťou a veľakrát sa bezdôvodne nahrádza inými materiálmi. V minulosti sa však nerobili rozdiely medzi trvanlivosťou dreva a muriva, dokladom čoho sú konštrukcie, ktoré obidva materiály kombinujú. V skutočnosti má drevo vysokú životnosť porovnateľnú s inými materiálmi, pokiaľ je v priaznivých podmienkach. Jediným činiteľom, ktorý môže spôsobiť úplný zánik dreva je okrem požiaru napadnutie hubami. Ochrana dreva…
Čítaj viac