Archív značky: drevostavba

História zrubových stavieb

Spoločným menovateľom konštrukčného utvárania tradičných stavieb bol pochopiteľne prírodný a pokiaľ možno miestny pôvod použitých materiálov a surovín. Vývojový trend smeroval od materiálov horľavých a mäkkých /drevo, hlina, slama, . . . /k protipožiarne tvrdším a odolnejším materiálom /kameň, murivo z pálených tehál, pálená krytina, . . . /. Tento proces ale znamenal prechod od materiálov tzv. teplých k materiálom…
Čítaj viac

Drevostavby a ekológia

Ekológia sa v poslednej dobe dostáva stále viac do popredia v súvislosti so stavebníctvom, ale i ďalšími aktivitami človeka na našej planéte. Drevo konkuruje v oblasti stavebných materiálov systémom vyrobených na báze ocele a betónu. Otázkou je, aký pomer je medzi týmito materiálmi z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie. Vzhľadom k tomu, že drevo má medzi stavebnými materiálmi jedinečnú pozíciu obzvlášť vďaka svojej obnoviteľnosti, dá sa predpokladať,…
Čítaj viac