Archív značky: zrub

Ako si vyberať pozemok na stavbu

Na výber vhodného pozemku je potrebný dostatok času a najmä zvážiť veľa faktorov ako napr. vysnívaný typ domu, širšiu a užšiu lokalitu pozemku, napojenie na inžinierske siete, prístupová cesta a komunikácie, veľkosť, druh pozemku, regulatívy a obmedzenia výstavby, ktoré vyplývajú z územného plánu, územného rozhodnutia alebo zo stavebného povolenia, hydrogeologické a geologické podmienky, právne vzťahy,…
Čítaj viac

Trvanlivosť dreva, alebo životnosť drevených konštrukcií

Dnes sa drevo pokladá za materiál s nízkou životnosťou a veľakrát sa bezdôvodne nahrádza inými materiálmi. V minulosti sa však nerobili rozdiely medzi trvanlivosťou dreva a muriva, dokladom čoho sú konštrukcie, ktoré obidva materiály kombinujú. V skutočnosti má drevo vysokú životnosť porovnateľnú s inými materiálmi, pokiaľ je v priaznivých podmienkach. Jediným činiteľom, ktorý môže spôsobiť úplný zánik dreva je okrem požiaru napadnutie hubami. Ochrana dreva…
Čítaj viac

Budúcnosť remeselných zrubových stavieb

Aj v krajinách, kde sú drevostavby najpoužívanejšou stavebnou technológiou, došlo v prvých dvoch tretinách 20. storočia prakticky k zániku remeselnej výroby zrubov. Našťastie v 70. rokoch 20. storočia našla v Kanade skupina odhodlaných ľudí, ktorý sa rozhodli oživiť toto takmer zabudnuté remeslo, čím bola odštartovaná nová éra zrubového staviteľstva vo svete. Za posledných niekoľko desaťročí boli postavené státisíce nových zrubových domov.…
Čítaj viac

Budúcnosť remeselných zrubových stavieb

Aj v krajinách, kde sú drevostavby najpoužívanejšou stavebnou technológiou, došlo v prvých dvoch tretinách 20. storočia prakticky k zániku remeselnej výroby zrubov. Našťastie v 70. rokoch 20. storočia našla v Kanade skupina odhodlaných ľudí, ktorý sa rozhodli oživiť toto takmer zabudnuté remeslo, čím bola odštartovaná nová éra zrubového staviteľstva vo svete. Za posledných niekoľko desaťročí boli postavené státisíce nových zrubových domov.…
Čítaj viac

História zrubových stavieb

Spoločným menovateľom konštrukčného utvárania tradičných stavieb bol pochopiteľne prírodný a pokiaľ možno miestny pôvod použitých materiálov a surovín. Vývojový trend smeroval od materiálov horľavých a mäkkých /drevo, hlina, slama, . . . /k protipožiarne tvrdším a odolnejším materiálom /kameň, murivo z pálených tehál, pálená krytina, . . . /. Tento proces ale znamenal prechod od materiálov tzv. teplých k materiálom…
Čítaj viac

Prečo práve zrub?

Zrubové domy majú veľmi svojrázny a ničím nezameniteľný vzhľad, ktorý niektorých ľudí priťahuje a iných môže zase odpudzovať. Pri porovnávaní zrubu s inými stavebnými systémami zistíme, že ich architektúra sa nesnaží nič zakrývať, lebo exponovaný povrch guľatiny je viditeľný ako zvonku tak aj zvnútra. Ak sa pozrieme na tehlovú alebo kamennú stenu, ktorá je nahodená omietkou, je ťažké povedať, čo sa pod…
Čítaj viac