Výhody a nevýhody murovaných stavieb

TEHLA patrí medzi tradičné stavebné materiály a dodnes je najpoužívanejším stavebným materiálom na Slovensku.
Moderné domy sú obľúbené vďaka ich dobrej odolnosti, tvárnosti a pevnosti, či vďaka ľahkej dostupnosti základných surovín ako piesok, štrk, hlina a iné. Murované domy nepotrebujú žiadnu dodatočnú ochranu v podobe konzervačných látok, sú odolné proti hmyzu a plesniam, dokonca chránia aj pred elektrosmogom. Vďaka životnosti a hospodárnosti sú investície vložené do stavby murovaného domu zárukou trvalej hodnoty.

TEHLA patrí medzi tradičné stavebné materiály a dodnes je najpoužívanejším stavebným materiálom na Slovensku.Môjprojekt

Moderné domy sú obľúbené vďaka ich dobrej odolnosti, tvárnosti a pevnosti, či vďaka ľahkej dostupnosti základných surovín ako piesok, štrk, hlina a iné. Murované domy nepotrebujú žiadnu dodatočnú ochranu v podobe konzervačných látok, sú odolné proti hmyzu a plesniam, dokonca chránia aj pred elektrosmogom.

Výhody

Tepelnoizolačné vlastnosti
Jednou z hlavných výhod je schopnosť akumulovať tepelnú energiu zabezpečuje vyrovnanú vnútornú teplotu v lete i zime, pretože masívne steny dokážu regulovať príjem a výdaj tepla. V lete vyrovnávajú teplotné rozdiely medzi nocou a dňom, v zime zase optimálne využívajú slnečnú energiu a tým prispievajú k príjemnej vnútornej klíme domu.

Zvukovoizolačné vlastnosti
Budovy z murovaných prvkov poskytujú aj dobrú zvukovo-izolačnú ochranu, murované steny a stropy lepšie zachytávajú zvukové vlny, a chránia tak pred hlukom vznikajúcim vnútri i mimo domu. Aj v prípade požiaru poskytujú dostatočný čas na odchod do bezpečia.

Životnosť
Murované domy nevyžadujú ochranu vo forme pravidelných ochranných náterov, čím ochraňujú životné prostredie aj vašu peňaženku. Vďaka solídnej stavebnej hmote majú masívne a murované konštrukcie výnimočne dlhú životnosť. Preto je aj hodnota murovaného domu pri ďalšom predaji dostatočne vysoká. Vzhľadom na zriaďovacie náklady je ich ročné zhodnotenie veľmi priaznivé.

Odolnosť voči plesniam a hmyzu
Výstavba murovaného rodinného domu z tehál Vám zabezpečí bývanie bez nežiaducich návštevníkov (hmyz, hlodavce, ...)

Variabilita
Tehly svojou veľkosťou umožňujú vytvárať rôzne dispozičné riešenia stavieb. Výstavba murovaného rodinného domu preto nie je nijak obmedzená tvarom stavebného materiálu.

Efektivita
Vďaka výnimočne dlhej životnosti je hodnota murovaného domu pri ďalšom predaji dostatočne vysoká a zhodnotenie zriaďovacích nákladov je veľmi priaznivé. Výstavba murovaného rodinného domu je preto vhodnou investíciou do budúcnosti, objekt má väčšiu investičnú hodnotu, napr. aj pri predaji.

Nevýhody murovaných stavieb

Doba výstavby
Zvolením tehly za hlavný konštrukčný materiál sa stávame závislí na počasí a ročnom období.

Mokré procesy výstavby
Pri murovanom dome ide totiž o klasické postupy výstavby, pri ktorých je používaných množstvo mokrých procesov, ktoré si vyžadujú technologické prestávky, pretože sa pri nich musí dodržať predpísaný čas schnutia či vyzretia. Keďže sa takto zdržujú ostatné procesy, trvá stavba rodinného domu klasickým spôsobom omnoho dlhšie. Hrubú stavbu domu je treba nechať prezimovať, aby dobre sadla.

Búracie práce
Medzi dokončovacie práce patrí napr. aj sekanie drážok určených pre elektroinštaláciu, kúrenie a podobne.

Comments are closed.