Zelené strechy z ekologického a ekonomického hľadiska

Vplyvom koncentrácie budov a dopravy je život v našich mestách nezdravý: auta a topné zariadenia spotrebuvávajú množstvo kyslíku a produkujú nadbytok škodlivín. Obrovské betónové a asfaltové plôch vedú k prehrievaniu klímy v mestách a spôsobujú, že teplý vzduch zdvíha zo zeme častice nečistôt a škodlivín a víri ich do všetkých strán.
V lete je možné vo večerných hodinách v centre veľkomesta namerať teplotu vzduchu o 4-11 oC vyššiu ako v okrajových štvrtiach.

zelene-strechy-00Znečistenie a prehriatie vzduchu nad mestskými aglomeráciami vyvoláva zvýšenú búrkovú činnosť. Bolo napríklad zistene, že priemerne ročné množstvo zrážok v Kolíne na Rýnom bolo o 27 % vyššie než v jeho okolí. Mestá majú za prítomnosti poletujúcich častíc v ovzduší a nimi vyvolaného hmlistého príkrovu až o 15 % menej hodín slnečného svitu a v závislosti na ročnom období až o 30 – 100 % väčší výskyt hmiel.

Zelené predzáhradky a dvory, predovšetkým ale strechy a fasády môžu nezdravú klímu zásadne zmeniť: vzduch sa vyčistí, vírenie prachu sa výrazné zníži a zaťažujúce kolísanie teplôt a vlhkosti sa vyrovná. Pre dosiahnutie zdravšej klímy v mestách by pravdepodobne stačilo dodatočné ozeleniť 10-20 % všetkých strešných plôch.

Pri úvahách možno vychádzať z toho, že tretinu rozlohy veľkomesta zaberá zástavba, tretinu dlaba a tretinu nedláždené zelene plochy. Keby sa dodatočné pokryla zelenou len každá piata až desiata strecha, množstvo listovej plochy by sa v tomto meste zdvojnásobilo.

Okrem zlepšenia klímy v mestách ovplyvňujú zelene strechy priaznivo tiež život v jednotlivých budovách: prinášajú dodatočnú tepelnú izoláciu, akumuláciu tepla a zvukovú izoláciu. Okrem toho sú z dlhodobého hľadiska tiež hospodárnejšie ako obvykle strešné krytiny.

zelene-strechy-02Zelene strechy teda významne prispievajú k ekologicko-ekonomickej výstavbe, obzvlášť tým, že:

 • Znižujú spotrebu voľných plôch a podiel dlaždených plôch;
 • Produkujú kyslík a vážia kysličník uhličitý;
 • Filtrujú častice prachu a nečistôt zo vzduchu a absorbujú škodliviny;
 • Zabraňujú prehrievaniu striech a tým víreniu prachu;
 • Redukujú teplotné výkyvy spôsobené striedaním dňa a noci;
 • Zmenšujú kolísanie vlhkosti vzduchu

zelene-strechy-03Okrem toho:

 • Majú pri odbornom prevedení takmer neobmedzenú životnosť;
 • Majú tepelno-izolačný účinok;
 • V lete chránia obytné podkrovie pred inteníivnym slnečným žiarením;
 • Pôsobia ako zvuková izolácia;
 • Sú pokladané za nehorľavé;
 • Spomľlujú odtok dažďovej vody, čím znižujú zaťaženie verejnej kanalizácie;

Zelená strecha:

 • Šíri aromatickú vôňu;
 • Vytvára životny priestor pre užitocný hmyz;
 • Je estetická, v človeku vyvoláva pozitívny stav mysle a pocit uvoľnenia.

Comments are closed.